Muutostyöilmoitus

Tälle sivulle kokoamme ajan kanssa erilaisia hyödyllisiä asioita kiinteistön korjaus- ja kunnossapitotoimintaan liittyen. Kun osakkaana haluat ilmoittaa taloyhtiölle suunnittelemistasi korjaustöistä omissa tiloissasi. Ohje kertoo Sinulle mistä yleisesti ottaen on kysymys. Varsinainen ilmoitus tehdään täyttämällä ”Osakasmuutostyön ilmoitus” – lomake isännöitsijälle. Ilmoituksesta peritään hinnaston mukainen käsittely- ja rekisteröintimaksu (18,60 eur/v.2016).

Ohjeet osakasmuutostöiden suorittamisesta taloyhtiössä *)

Kun huoneistoa tai muita osakkaan hallinnassa olevia tiloja kunnostetaan osakkaan omassa johdossa tulee huomioida seuraavat asiat:

 • kunnostustyöstä tulee aina tehdä ilmoitus yhtiölle ennen työn aloittamista, ilmoitus osoitetaan isännöitsijälle
 • ilmoituksen yhteydessä tulee esittää suunnitelma tehtävistä muutoksista
 • yhtiöllä on oikeus pyytää lisäselvityksiä suunnitelmista tai jopa hylätä esitetyt suunnitelmat
 • kunnostustöissä tulee aina noudattaa hyvää rakennustapaa
 • työtä ei saa aloittaa ennen kuin isännöitsijä on myöntänyt aloitusluvan
 • tarkista aina tarvitaanko työhön yhtiön lupa
 • tarkista tarvitaanko työhön rakennuslupa
 • lupaa vaativia töistä ovat esim.
  • äänen eristykseen vaikuttavat työt, esim. laminaatin asentaminen muovimaton tilalle
  • vesikalusteiden osittainenkin uusiminen
  • yleensäkin vesi-, viemäri-, lämmitys-, sähkö- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät asennus tai muutostyöt
  • pesu- tai astianpesukoneen asentaminen, vaihtaminen, poistaminen
  • muutokset kantaviin rakenteisiin
  • kevyiden väliseinien purkaminen, mikäli niihin liittyy kiinteitä teknisiä rakenteita, kuten sähköjohtoja, iv-laitteita jne.
  • huoneiston ulko-oveen liittyvät työt
 • osakkeen omistajan on sovittava yhtiön kanssa työn valvonnasta
 • pyydämme tekemään tai teettämään työtä koskevat suunnitelmat etukäteen
 • kun työ on saatu valmiiksi, osakkaan tulee ilmoittaa asiasta isännöitsijälle

Kaikki ilmoitus- ja suunnitelmalomakkeet taltioidaan talojärjestelmään mahdollisia tulevia tarpeita varten.
*) ohjeet laadittu mukaillen Asunto-osakeyhtiölakia vuodelta 2009

  Taloyhtiö

  Osakas / työn teettäjä

  LVI-työt

  Sähkötyöt

  Vedeneristystyöt